Właściciel strony i redakcja

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Dietrich-Benking-Str. 78
44805 Bochum
Germany

Adres do korespondencji:
Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Postfach 40 02 17
44736 Bochum
Germany

+49 234 53993-130
post@picard.de 

Sąd rejonowy w Bochum, rejestr handlowy: HRA 6844
Niemiecki numer identyfikacji podatkowej: 306 / 5711 / 1650
Numer identyfikacyjny VAT: DE 286241645  (zgodnie z §27a niemieckiej ustawy o podatku VAT UStG)

Wspólnik odpowiedzialny osobiście:
Friedrich Picard Verwaltung GmbH
Siedziba: Bochum, Niemcy
Sąd rejonowy w Bochum, rejestr handlowy: HRB 14204
Dyrektorzy zarządzający:
Hans-Martin Reinhardt, Jan Kruse

 

Koncepcja, projekt, realizacja

BECKDESIGN GmbH, Bochum
www.beckdesign.de

Wskazówki prawne

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić naszą stronę internetową!
Prosimy zwrócić uwagę na następujące wskazówki dotyczące korzystania z niniejszej strony:

 

Prawa ochronne (copyright)

Wszelkie treści na niniejszej stronie internetowej, w szczególności teksty, zdjęcia, ilustracje, układy graficzne, dane audio, video i animacje podlegają prawu autorskiemu oraz innym ustawom o ochronie własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie ich na innych stronach internetowych, zarówno w celach handlowych jak i w celu dalszego przekazywania. Jeżeli mimo tego chcieliby Państwo korzystać z danych, wymaga to jednoznacznej, uprzedniej i pisemnej zgody ze strony Friedrich PICARD GmbH & Co. KG. Każde wykroczenie może pociągać za sobą skutki karne lub cywilnoprawne.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Staramy się zawsze udostępniać Państwu aktualne i prawidłowe treści. Mimo to nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, zgodność i kompletność treści niniejszej strony. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Friedrich PICARD GmbH & Co. KG są zasadniczo wyłączone, chyba, że spółka działała umyślnie albo z rażącym zaniedbaniem. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do podejmowania zmian i korekt niniejszej strony albo jej poszczególnych treści, w każdym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia.

Oferowane linki do stron internetowych osób trzecich są starannie wybrane i sprawdzone. Nie mamy wpływu na przyszłe zmiany na podlinkowanych stronach i nie przejmujemy odpowiedzialności za treści wchodzące w zakres odpowiedzialności osób trzecich.

Wszystkie oferty są niewiążące, z zastrzeżeniem możliwość wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy.